2019-06-01 Aristeidis & Dimitris ( Giannis & Fai )